Kaarten

Kaarten zijn belangrijk voor iedere detectorist, van algemene kaarten met stortvelden tot historische kaarten, wij hebben alle digitale kaarten voor je verzameld!

Archeologie op de Kaart

Archeologie op de Kaart’ laat bezoekers kennismaken met de Nederlandse archeologie. De website biedt een overzicht van de belangrijkste vondsten uit tien periodes, van de oude steentijd tot aan de moderne tijd. Op de website wordt ook een overzicht getoond van (openlucht)musea met archeologische collecties en bezienswaardigheden in Nederland.Deze website is eigenlijk …

Verder lezen »

Indicatieve Kaart Militair Erfgoed

De Indicatieve Kaart Militair Erfgoed (IKME) geeft voor Nederland een landelijk overzicht van de (verwachte) ligging van resten van ondergronds en bovengronds militair erfgoed. In eerste instantie is in deze kaart de tijdlaag Tweede Wereldoorlog beschikbaar gemaakt. Het is de intentie om de kaart met nieuwe informatie en meer tijdlagen aan …

Verder lezen »

Oude kaarten België

We hebben al heel veel Nederlandse kaarten toegevoegd op onze website, zo vind je o.a. oude kaarten via TopoTijdreis. Maar we vergeten natuurlijk onze Belgische vrienden niet! Via deze link kan je makkelijk oude kaarten bekijken van de gebieden waar je wilt gaan zoeken en onderzoek wilt doen. De kaarten …

Verder lezen »

Archeologische landschappenkaart

De Archeologische landschappenkaart is niet alleen nuttig voor detectoristen. De kaart laat de verschillende landschappelijke zones in Nederland zien en is dus ook op te vatten als een landschappenkaart.Het Nederlandse landschap is erg gevarieerd. Dat geldt ook voor de manier waarop het in het verleden door de mens is gebruikt. Landschappelijke …

Verder lezen »

Indicatieve kaart archeologische waarden

De kaart geeft een globaal beeld van de trefkans op archeologische resten in de bodem en onder water..Deze trefkans wordt per gebied van 50 bij 50 meter aangegeven met een van de categorieën: ‘hoge’, ‘middelhoge’, ‘lage’ of ‘zeer lage’ trefkans, dan wel: ‘niet gekarteerd’. Voor land en voor water wordt …

Verder lezen »

Overzicht gemeentelijke archeologische kaarten

Wil jij weten wat er in de buurt te vinden is aan archeologie? Vast wel, probleem is dat de meeste gemeenten het “verstoppen” op hun website, er geen menu naar toe is, etc. Gemeenten bepalen zelf of ze voor hun erfgoedbeleid archeologische en/of cultuurhistorische kaarten (laten) ontwikkelen. En omdat nationale …

Verder lezen »

Gewassen kaart

Vandaag reden we een rondje, op zoek naar nieuwe toestemmingen, allemaal locaties gepinpoint in Google Maps op basis van de archeologische kaart, een beetje voorkennis en op goed geluk. Kom je aan, is het al ingezaaid, want ja, dat kun je niet zien in Google maps, wat zou het toch …

Verder lezen »

Explosieven herkennen + kaart

We schreven al eerder over hoe te handelen bij het vinden van explosieven, maar hoe herken je ze?! LET OP: GA NIET BEWUST OP ZOEK NAAR EXPLOSIEVEN! Nog bijna dagelijks wordt er in Nederland munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden, variërend van munitie bedoeld ter gebruik in handvuurwapens, tot vliegtuigbommen …

Verder lezen »

OUDE GEMEENTE-ATLAS VAN NEDERLAND

OUDE KAARTEN – NAAR OFFICIËLE BRONNEN ONTWORPEN DOOR J.KUYPER De Gemeente-Atlas van Nederland verscheen circa 1868 en werd uitgegeven door Hugo Suringar te Leeuwarden. Voor iedere provincie een deel. De atlas bevat de kaarten van alle Nederlandse gemeenten. De kaarten werden in zwart/wit gedrukt waarbij de gemeentegrenzen oudtijds met de hand zijn …

Verder lezen »

Old Maps online

Er zijn natuurlijk verschillende oude kaart systemen, waaronder Topo tijdreis, maar er zijn natuurlijk nog meer systemen. Old Maps online maakt gebruik van open databases met kaarten, niet alleen van jouw regio of zoekgebied, maar kaarten van over de hele wereld! Meestal zijn dit losse kaarten uit nationale archieven, maar …

Verder lezen »