Hotrock

Ze veroorzaken regelmatig “valse” signalen. Gevreesd door menig detectorist, maar wat is het eigenlijk?

We kunnen hotrock eigenlijk het beste definiëren als: elk gesteente of elke steen die geen waardevol mineraal (goud, zilver of koper) bevat en een hoorbare signaalrespons genereert op een metaaldetector.

Over de precieze oorzaak van dit fenomeen wordt al geruime tijd gediscussieerd onder detectoristen. Er zijn talloze theorieën, maar degenen die ons het meest redelijk lijken, zijn degenen die zich richten op de ijzerhoudende mineralen die in de meeste hotrocks worden gevonden.

Deze mineralen zijn voornamelijk de ijzeroxiden: magnetiet, hematiet, limoniet, maghemiet en lepidocrociet. Al deze oxiden vertonen een variërende mate van ferromagnetisme en kunnen worden gemagnetiseerd door te worden blootgesteld aan een ander magnetisch veld; bijvoorbeeld gegenereerd door de zoekspoel van een detector.

Als de spoel over een hotrock met een hoog ijzergehalte wordt gehaald, wordt er een secundair magnetisch veld omheen gecreëerd. Dit secundaire veld wordt dan gedetecteerd door het primaire veld van de spoel en activeert een hoorbare reactie via de hoofdtelefoon of luidspreker.

Hotrocks komen in een oneindig assortiment aan vormen, kleuren en maten. De typische variëteiten die je het meest tegen zult tegenkomen zijn: basalt, magnetiet en hematiet. Er zijn er nog veel meer, maar dit zijn de meest voorkomende. 

Hotrocks zijn eigenlijk op te delen in 2 “soorten”, de positieve en de negatieve.

Negatieve hotrocks zijn meestal magnetiet of bevatten magnetiet. Ze hebben de neiging donker van kleur te zijn en zijn vaak zwaar vanwege hun ijzergehalte. Ze worden meestal aangetrokken door een magneet en vertonen in sommige gevallen roestvlekken.

Positieve hotrocks zijn meestal ijzerhoudende rotsen die zijn geoxideerd door natuurlijke verweringsprocessen. Ze zijn meestal klein van formaat en worden ook aan de oppervlakte gevonden. Ze zijn meestal roodachtig van kleur, maar kunnen ook zwart, bruin of zelfs geel zijn. Positieve hotrocks worden niet altijd aangetrokken door een magneet.

Positieve hotrocks zijn het meest lastig omdat het signaal dat ze produceren het meest lijkt op een stuk metaal. Deze variëteit produceert een duidelijk en stabiel geluid. Veel klinken precies als een normale vondst en oefening zal nodig zijn om te leren hoe je ze kunt onderscheiden van normale vondsten.

Negatieve hotrocks produceren daarentegen meer een ijzertoon. Ze zijn gemakkelijker te herkennen omdat het signaal dat ze genereren aanzienlijk verschilt van dat van normale vondst. Ik heb gemerkt dat ze in het veld moeilijker te lokaliseren zijn en soms lijken ze te bewegen. Het kan ook zijn dat ze maar in één richting klinken. Met andere woorden, er is een signaal te horen bij de voorwaartse zwaai van de spoel, maar niet bij de achterwaartse zwaai. Als dit gebeurt en het signaal is niet in beide richtingen herhaalbaar, dan is het doelwit waarschijnlijk een hotrock.

Leren omgaan met hotrock vereist geduld, maar met een beetje oefening herken je ze binnen de kortste keren.

Over Metaaldetectie Benelux