Indicatieve kaart archeologische waarden

De kaart geeft een globaal beeld van de trefkans op archeologische resten in de bodem en onder water..

Deze trefkans wordt per gebied van 50 bij 50 meter aangegeven met een van de categorieën: ‘hoge’, ‘middelhoge’, ‘lage’ of ‘zeer lage’ trefkans, dan wel: ‘niet gekarteerd’. Voor land en voor water wordt een verschillend verloop van kleuren gebruikt.

Het is belangrijk om zich te realiseren dat in gebieden waar de trefkans laag is wel degelijk belangrijke archeologische resten kunnen voorkomen.

Over de kaart

De Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) bevat een vlakdekkende en landsdekkende classificatie van de trefkans op archeologische resten. Deze trefkans is gebaseerd op een kwantitatieve analyse en op archeologisch inhoudelijke kennis van het bodemarchief.

Van sommige gebieden waren tijdens het maken van deze versie van de IKAW geen bodemkundige of geologische gegevens beschikbaar. Het gaat hier vooral om bebouwde gebieden. Deze gebieden hebben de classificatie ‘niet gekarteerd’ gekregen.

De IKAW geeft een beeld van het bodemarchief dat complementair is aan de Archeologische Monumentenkaart waarop bekende en gewaardeerde vindplaatsen zijn opgenomen.

Een lage archeologische indicatieve waarde betekent niet dat er zich geen resten in de bodem kunnen bevinden!

De kaart vind je hier

Over Metaaldetectie Benelux