Bodemstempels munitie

We vinden allemaal wel eens hulzen, hele of stukjes, in ieder geval meestal nog met de bodem (de plek waar het slaghoedje zat). We gaan hier niet de discussie starten over het wel of niet mogen hebben van hulzen, er wordt heel veel over gediscussieerd op sociale media, maar lees …

Verder lezen »

Schutterij

We vinden allemaal wel eens schutterij kogels, maar waar komen die vandaan en wat is de geschiedenis erachter? De schutterij of het schuttersgilde was een lokale militie opgericht in de middeleeuwen, bestaande uit burgers, om hun stad of dorp te beschermen en verdedigen bij een externe aanval van bijvoorbeeld rondzwervende roversbenden of vreemde legers en intern de orde te handhaven bij …

Verder lezen »

Horloge sleutels

Mechanische uurwerken, die dus niet afhankelijk waren van zonneschijn, ontstonden in de 14e eeuw. Vermoedelijk Midden-Europese makers (Italianen) worden genoemd als eerste bouwers van zulke mechanieken. Van zo’n klok- meestal geheel van ijzer gemaakt – moet men zich trouwens niet al te veel voorstellen. Als antiquiteit is zo’n uurwerk interessant …

Verder lezen »

Reinigen met elektrolyse

definitie: Elektrolyse is een chemische reactie waarbij onder invloed van een elektrische stroom samengestelde stoffen worden ontleed tot enkelvoudige stoffen en/of andere samengestelde stoffen.ofwel: objecten in een zoutoplossing onder stroom zetten en na een paar uur (afhankelijk van de grootte van het stuk) is al het oxidatie losgekomen. Benodigdheden:– plastic …

Verder lezen »

Goud in munten

Lang voordat het werd gebruikt als muntgeld was goud een onfeilbaar ruilmiddel. In de vorm van klompjes of goudstaven wisselde het edelmetaal van eigenaar. Het was niet alleen de glans en de schaarste van het goud zelf dat de aantrekkelijkheid ervan hoog hield. De bestendigheid tegen de atmosfeer en de …

Verder lezen »

Archeologische landschappenkaart

De Archeologische landschappenkaart is niet alleen nuttig voor detectoristen. De kaart laat de verschillende landschappelijke zones in Nederland zien en is dus ook op te vatten als een landschappenkaart.Het Nederlandse landschap is erg gevarieerd. Dat geldt ook voor de manier waarop het in het verleden door de mens is gebruikt. Landschappelijke …

Verder lezen »

Indicatieve kaart archeologische waarden

De kaart geeft een globaal beeld van de trefkans op archeologische resten in de bodem en onder water..Deze trefkans wordt per gebied van 50 bij 50 meter aangegeven met een van de categorieën: ‘hoge’, ‘middelhoge’, ‘lage’ of ‘zeer lage’ trefkans, dan wel: ‘niet gekarteerd’. Voor land en voor water wordt …

Verder lezen »

Overzicht gemeentelijke archeologische kaarten

Wil jij weten wat er in de buurt te vinden is aan archeologie? Vast wel, probleem is dat de meeste gemeenten het “verstoppen” op hun website, er geen menu naar toe is, etc. Gemeenten bepalen zelf of ze voor hun erfgoedbeleid archeologische en/of cultuurhistorische kaarten (laten) ontwikkelen. En omdat nationale …

Verder lezen »

Gewassen kaart

Vandaag reden we een rondje, op zoek naar nieuwe toestemmingen, allemaal locaties gepinpoint in Google Maps op basis van de archeologische kaart, een beetje voorkennis en op goed geluk. Kom je aan, is het al ingezaaid, want ja, dat kun je niet zien in Google maps, wat zou het toch …

Verder lezen »

Explosieven herkennen + kaart

We schreven al eerder over hoe te handelen bij het vinden van explosieven, maar hoe herken je ze?! LET OP: GA NIET BEWUST OP ZOEK NAAR EXPLOSIEVEN! Nog bijna dagelijks wordt er in Nederland munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden, variërend van munitie bedoeld ter gebruik in handvuurwapens, tot vliegtuigbommen …

Verder lezen »