Vogelringen

Ringen is het aanbrengen van een ring om de poot van een vogel. De ring is gemaakt van metaal of kunststof en voorzien van een uniek identificatienummer en een contactadres. Het doel is een idee te krijgen over de migratie, de leeftijd, de sterftegraad, de voedselgewoonten en andere gedragingen. n Nederland worden wilde vogels voorzien van een …

Verder lezen »

Oude munten verkopen

We vinden allemaal wel eens mooie oude munten die er waardevol uit zien. De kans is groot dat je hem zelf wilt houden maar misschien wil je hem wel verkopen, maar waar begin je? In dit artikel leggen we je stapsgewijs uit hoe je tot een succesvolle verkoop kan overgaan. …

Verder lezen »

Kleipijpen

Vanaf het begin van de 17e Eeuw tot in het begin van de 20e Eeuw zijn er in Nederland kleipijpen gerookt. Omdat het zo’n breekbaar product was kunnen wij de kleipijp wel zien als een wegwerpartikel uit vorige eeuwen. Als je geluk hebt kun je ze op allerlei plaatsen vinden, …

Verder lezen »

De Nederlandse gulden

De gulden is een munteenheid die eeuwenlang in Nederland gebruikt is. De naam Gulden is afkomstig van “gulden florijn” (gouden florijn), een gouden munt uit Florence die vanaf de dertiende eeuw in west Europa populair werd en waarop in de 14e eeuw graaf Willem V de eerste Hollandse gulden baseerde. …

Verder lezen »

OUDE GEMEENTE-ATLAS VAN NEDERLAND

OUDE KAARTEN – NAAR OFFICIËLE BRONNEN ONTWORPEN DOOR J.KUYPER De Gemeente-Atlas van Nederland verscheen circa 1868 en werd uitgegeven door Hugo Suringar te Leeuwarden. Voor iedere provincie een deel. De atlas bevat de kaarten van alle Nederlandse gemeenten. De kaarten werden in zwart/wit gedrukt waarbij de gemeentegrenzen oudtijds met de hand zijn …

Verder lezen »

VDI wat is dat eigenlijk precies?

Wat betekent voorwerpidentificatie (VID) / objectidentificatie Met de voorwerpidentificatie functie kun je leren herkennen van welke metaalsoort het object naar alle waarschijnlijkheid is. Dit kan op verschillende manieren. De meeste metaaldetectors beschikken over audiotoon identificatie. Dit betekent dat de metaalsoorten een andere audiotoonhoogte hebben. (Bijvoorbeeld zilver een hoge toon, ijzer …

Verder lezen »

Wetgeving Metaaldetectie in België

* Let op: Deze wetgeving geldt ook voor Metaaldetector hobbyisten die niet in Belgie wonen maar die wel in Belgie willen en/of gaan zoeken met een metaaldetector. Een metaaldetector is een waardevol apparaat om archeologische vondsten uit metaal op te sporen. Een juiste inzet van dit apparaat kan belangrijke kennis over het verleden van …

Verder lezen »

Old Maps online

Er zijn natuurlijk verschillende oude kaart systemen, waaronder Topo tijdreis, maar er zijn natuurlijk nog meer systemen. Old Maps online maakt gebruik van open databases met kaarten, niet alleen van jouw regio of zoekgebied, maar kaarten van over de hele wereld! Meestal zijn dit losse kaarten uit nationale archieven, maar …

Verder lezen »

Archeologische kaart Nederland.

Wat ons betreft voor iedere detectorist de moeder der kaarten en je hoeft topotijdreis niet meer te gebruiken. Hoe dat zit vertellen we je verderop in het artikel! Op deze kaart vind je onder andere alle oude en nieuwe agrarische gebouwen, losse objecten, kerken, verdedigingswerken, archeologische sites, molens, kastelen, etc. …

Verder lezen »