OUDE GEMEENTE-ATLAS VAN NEDERLAND

OUDE KAARTEN – NAAR OFFICIËLE BRONNEN ONTWORPEN DOOR J.KUYPER

De Gemeente-Atlas van Nederland verscheen circa 1868 en werd uitgegeven door Hugo Suringar te Leeuwarden. Voor iedere provincie een deel. De atlas bevat de kaarten van alle Nederlandse gemeenten. De kaarten werden in zwart/wit gedrukt waarbij de gemeentegrenzen oudtijds met de hand zijn ingekleurd. De tekenaar van de kaarten, Jacob Kuyper (1821-1908) was een belangrijke pionier op het gebied van de thematische kartografie en medeoprichter van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG). Hij stelde in de periode 1857-1880 verschillende atlassen samen. De bekendste atlas was de Gemeente-Atlas van Nederland. De kaarten voor de atlas tekende Kuyper in de jaren 1865-1870

[..]Gemeente-Atlas van Nederland. Naar officiële bronnen ontworpen door J. Kuyper. Van iedere burgelijke gemeente van ons Vaderland is eene afzonderlijke kaart vervaardigd, ter grootte van 7½ op 14 Ned. duim binnenrands. Elke gemeente is zoo uitvoerig behandeld, dat niet alleen Zee, Rivier- en Polderdijken, de Kunst- en gewone Wegen, de Voetpaden, de Rivieren, Beken, Vaarten, Weteringen en Kanalen daarop plaats hebben kunnen vinden, maar tevens zooveel mogelijk de Kerkgebouwen, Buitenverblijven en andere belangrijke gebouwen, benevens de Bosschen, Plassen, Heuvels, de betrekkelijke hoogte en laagte van vele punten boven of beneden A. P. enz, alsmede de grootte en de bevolking der Gemeente. Van iedere Provincie is bij dezen Atlas tevens een overzigtskaartje gevoegd, waarop de betrekkelijke ligging der gemeente is aangewezen, en bij het geheel een overzigtskaart van het geheele Rijk is toegevoegd.

Deze Atlas, waarvan alle Kaarten ontworpen en geteekend zijn door den Heer J. Kuijper is thans compleet in 1205 Kaarten, gerangschikt in elf deelen, en voorzien van de noodige registers, die hem practisch bruikbaar maken. Het ontwerpen van dezen omvangrijken arbeit is uitgevoerd door den Heer J. Kuyper, door of onder wiens persoonlijk toezigt het teekenen heeft plaats gevonden. Deze, op het gebied van aardrijkskunde en cartographie gunstig bekende naam, moge ten waarborg strekken voor de naauwkeurigheid en de zorg, welke besteed zijn aan de uitvoering van dezen atlas, die bestemd is de bekendheid met het Vaderland in huisgezinnen en scholen te doen doordringen[..]

Super handig om onderzoek mee te doen maar ook om te gebruiken aan je muur!

Let op, inmiddels hebben sommige gemeentes een andere naam gekregen, je zal dus moeten zoeken op de oude naam!

Alle kaarten vind je hier

Over Metaaldetectie Benelux

Metaaldetectie Benelux is er voor en door metaaldetectie enthousiastelingen, wij helpen je graag op weg in de mooie en wondere wereld van metaaldetectie met tips, trucs en handige informatie, voor beginner en gevorderde gebruiker.

2 Reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *