Overzicht gemeentelijke archeologische kaarten

Wil jij weten wat er in de buurt te vinden is aan archeologie? Vast wel, probleem is dat de meeste gemeenten het “verstoppen” op hun website, er geen menu naar toe is, etc.

Gemeenten bepalen zelf of ze voor hun erfgoedbeleid archeologische en/of cultuurhistorische kaarten (laten) ontwikkelen. En omdat nationale richtlijnen voor inhoud en vormgeving voor deze kaarten ontbreken, leidt dit tot een breed scala aan kaartbeelden. Deze kaart toont weblinks naar gemeentelijke websites, informatie over archeologiebeleid en kaartmateriaal. Als gemeentelijke informatie niet via deze kaart beschikbaar wordt gesteld, wil dat niet zeggen dat die er niet is. Op dit moment hebben nog niet alle gemeenten hun kaartmateriaal via het internet openbaar gemaakt.

Gemeentelijke waardenkaarten kunnen sterk van elkaar verschillen, zelfs bij gemeenten die aan elkaar grenzen. Hierdoor is het lastig om ze te vergelijken of in combinatie met elkaar te gebruiken. Immers: de datasets, methodieken en legenda’s zijn anders. Door de kaarten te analyseren ontstaat meer inzicht in de inhoud en de manier waarop ze tot stand zijn gekomen. Met die kennis is het mogelijk om ze in de toekomst in overleg met de makers en gebruikers beter op elkaar af te stemmen.

Gebruik van de kaarten

Deze inventarisatie is voor iedereen die geïnteresseerd is in gemeentelijke archeologische kaarten: van beleidsmakers werkzaam bij Rijk, provincies en gemeenten, ontgronders tot detectoristen.  Door dit overzicht kunnen gemeenteambtenaren en archeologen zien hoe andere gemeenten hun archeologie in beeld brengen. 

Het overzicht van gemeentelijke archeologische kaarten (ook wel waardenkaart in veelvoud) toont een landsdekkende inventarisatie van digitale informatie en kaarten die gemeenten over archeologie en cultuurhistorie aanbieden.

Over Metaaldetectie Benelux

Metaaldetectie Benelux is er voor en door metaaldetectie enthousiastelingen, wij helpen je graag op weg in de mooie en wondere wereld van metaaldetectie met tips, trucs en handige informatie, voor beginner en gevorderde gebruiker.