PAN

Het doel van PAN is om oudheidkundige vondsten in privé-bezit, met name vondsten gevonden met behulp van een metaaldetector, te documenteren en online te publiceren en zo de informatie over de vondsten en hun vondstlocatie beschikbaar te maken voor wetenschap, erfgoedonderzoek, musea en alle andere geïnteresseerden.

Wat moet je melden bij PAN?

Je moet alle objecten melden bij PAN die interessant kunnen zijn voor de wetenschap, erfgoedonderzoek, musea en alle andere geïnteresseerden. Wat is er dan zo speciaal dat u moet melden. Voorbeelden van vondsten die je moet melden zijn: Romeinse munten, gouden munten, gouden objecten, zilveren oudheden en andere oude / bijzondere objecten waarvan je denkt dat gemeld moet worden bij PAN, ook kan je kijken op de website van PAN: https://portable-antiquities.nl/pan/#/public wat je precies moet melden.

Over Metaaldetectie Benelux