Ploegdiepte en metaaldetectie

Waarom vind je vaak toch weer leuke dingen ook al heb je er in de afgelopen jaren al meerdere keren gezocht? Eén van de verklaringen kan zijn dat het land door de jaren heen gewassen erop heeft gehad die na de oogst als voorbereiding op een volgend gewas geploegd, gewoeld of gespit moet worden. Hierdoor worden de grondlagen verplaatst.

Het hangt ook zeker van het soort gewas af hoe diep de grond bewerkt wordt na een oogst.  Niet alleen het soort gewas bepaalt de uiteindelijke diepte waar de ploeg de grond moet bewerken, het soort grond bepaalt ook vaak de diepte van het ploegen. 

Ondiep- en diepploegen

De meeste akkers worden op een diepte van zo’n 25 á 35 cm omgeploegd. Voor ons leuk want er komen dan vondsten (hopelijk) hoger te liggen, of beter vindbaar voor de detector. Bij diepploegen worden grondlagen omgewoeld voorbij de 100 cm en komen vondsten binnen bereik die anders onbereikbaar zijn. Of je moet al met een bulldozer aan de slag willen. 

Standaard ploegdiepte na gewassen

GewasPloegdiepte na oogst
(Suiker)bieten5-35 cm
Groenbemester10-15 cm
Peen10-25 cm
Uien15-25 cm
Aardappelen25-35 cm
Mais15-40 cm
Tarwe25-40 cm
Rogge25-40 cm

Diepploegen

Wanneer een agrariër mij vertelt dat er diep geploegd gaat worden, dan klinkt dat mij als muziek in de oren. Diepploegen wordt niet vaak gedaan, maar als het wordt gedaan dan is dat om gebreken in het profiel op te lossen zoals een verminderde ontwatering van het land. Dit betekent dat het diepploegen ervoor zorgt dat het water beter kan afvloeien over en door de grond naar sloten of greppels.

Agrariërs ploegen dan het land vanaf een diepte van 100 cm tot 200 cm met een speciale diepploeg. De trekker wordt getrokken door een andere trekker om meer kracht te kunnen uitoefenen op de ploeg. 

Extra opmerking door een oplettende lezer (Kasper van den Berghe):

Diep ploegen hoort bij normale bedrijfsvoering en mag een boer altijd doen. Enige uitzondering is dat er bij van rijkswege beschermde archeologische monumenten voorschriften kunnen gelden voor de ploegdiepte. Dat is overigens slechts bij een zeer beperkt aantal monumenten het geval. Diepploegen daarentegen geldt als ontgronding. Daarvoor moet de landbouwer bij de provincie een vergunning aanvragen. Het kan in dergelijke gevallen zijn dat er dan eerst een archeologische opgraving volgt voordat de boer mag (laten) diepploegen. Diepploegen gebeurt niet al te gek vaak meer in Nederland. De huidige inzichten in landbouwbeleid zijn verschoven van ontwatering naar vocht vasthouden

Een belangrijke tip voor de zoeker die een boer vraagt of er op diens land mag worden gezocht is wel deze; toon interesse in het beroep van een boer. Vraag gewoon eens naar de moeilijkheid van het laten groeien van bepaalde gewassen en waarom er op bepaalde dieptes wordt geploegd. Je zult verteld staan over de antwoorden die worden gegeven en wat er allemaal mee gemoeid is om gewassen te laten groeien. Hoe dan ook weet je nu hoe interessant sommige agrarische informatie kan zijn en betrekking heeft op wat jij vindt op de landerijen. 

Over Metaaldetectie Benelux

Metaaldetectie Benelux is er voor en door metaaldetectie enthousiastelingen, wij helpen je graag op weg in de mooie en wondere wereld van metaaldetectie met tips, trucs en handige informatie, voor beginner en gevorderde gebruiker.