Restauratie

Natuurlijk hopen we allemaal dat onze vondsten mooi uit de grond komen, toch gebeurt het regematig dat vondsten beschadigd zijn door ploegen, scheppen, etc.

En dan? Is het je waard om je vondst te laten restaureren? Wij hebben goede ervaringen met oa ArcheoCare.

De letters CARE in de naam ArcheoCare staan voor de vier pijlers van het bedrijf: Conservering, Advies, Restauratie en Educatie.

De specialisten van ArcheoCare doen onderzoek, stellen conditierapporten op, geven restauratie- en conserveringsadvies en voeren de restauratie en conservering uit. Werkzaamheden als blokbergingen en behandelingen worden in situ uitgevoerd. Op locatie en in de eigen cursusruimte verzorgen zij cursussen, workshops en lezingen.

Bij de uitvoering van opdrachten hanteren zij strikt de ethische gedragscode en de richtlijnen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie.

Het brede aanbod aan diensten en producten omvat:

  • (periodieke) depotscans, conditiechecks, selectiescans, nul- en resultaatmetingen, PVA conservering, rapportages, bewaaradvies
  • blokbergingen in het veld en uitprepareren in het atelier
  • behandeling op locatie
  • conservering en restauratie van archeologische en historische voorwerpen
  • determinatie en rapportage van metaalvondsten van alle perioden
  • cursussen, lezingen, theorie- en praktijklessen, begeleiding stages, practica
  • aanleg koeldepots en klimaatkamers
  • uniek, door ArcheoCare ontwikkeld GarantieCertificaat

Archeocare is werkzaam voor diverse gemeenten, erfgoedinstellingen, musea, depots, opgravings- en onderzoeksbedrijven en onderwijsinstellingen.

Over Metaaldetectie Benelux