Wetgeving in Nederland

Hier worden de relevante delen van verschillende wetten kort samengevat. Daaronder volgt nadere uitleg met voorbeelden.

Waar mag je zoeken?

In de Erfgoedwet uit 2016 staat dat het verboden is om zonder certificaat op te graven. Die certificaten worden uitgegeven aan bedrijven en overheden.

Het zoeken naar vondsten in de bovenste 30 cm van de grond met een metaaldetector is niet verboden. In een speciaal besluit is dit uitgezonderd van het opgravingsverbod.

Vondsten die dieper liggen dan 30 cm mogen niet opgegraven worden. Daarvoor geldt wel het opgravingsverbod. Ook mag er niet op een beschermd archeologisch monument worden gezocht.

Het is voor privé-personen niet toegestaan om op een archeologische opgraving te zoeken met een metaaldetector.

Hoe weet je of een locatie waar gegraven wordt een opgraving is?

Bij het vragen om toestemming om te zoeken zal de uitvoerder vertellen of het een opgraving is en of zoeken wel of niet is toegestaan. De uitzondering op het opgravingsverbod voor metaaldetectie geldt alleen voor het vasteland, niet voor het water.

Het is verboden om iets op te graven in de bodem onder water, zowel met een detector als met een magneet. Zelfs voorwerpen die zichtbaar aan het oppervlak onder water liggen mogen niet meegenomen worden.

Gemeenten kunnen aanvullende beperkingen voor metaaldetectie vastleggen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), bijvoorbeeld als er veiligheidsrisico’s bestaan door het voorkomen van wapens of munitie uit de Tweede Wereldoorlog. In een APV kan metaaldetectie in de hele gemeente verboden worden, of er kan staan dat er uitzonderingen gelden voor delen van de gemeente. In dat geval moet je contact opnemen met de gemeente voor welke delen dat geldt.

In uitzonderingsgevallen staan beperkingen voor metaaldetectie niet in de APV maar in de gemeentelijke Erfgoedverordening.

Alle gemeentelijke APV’s zijn op het internet te vinden. Als een gemeente in de APV een verbod heeft opgenomen, is het vaak wel mogelijk een uitzondering aan te vragen. Je kunt daarvoor een brief met verzoek tot ontheffing aan de gemeente sturen.

Over Metaaldetectie Benelux